دانلود آهنگ شاد عروسی حسن شماعی زاده یه دختر دارم شاه نداره برای رقص

دانلود آهنگ شاد عروسی حسن شماعی زاده یه دختر دارم شاه نداره

آهنگ برای عروسی,آهنگ برای عقد,آهنگ برای رقص,آهنگ برای رقص عروس و داماد,آهنگ بله برون,آهنگ پاتختی,آهنگ عروس کشون

یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره
♫•*¨*•
از خوشکلی تا نداره به کس کسونش نمیدم

به همه کسونش نمیدم به راه دورش نمیدم به حرف زورش نمیدم
♫•*¨*•
به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه
♫•*¨*•
شاه میاد با لشکرش شاهزاده ها دور برش واسه پسر کوچیکترش آیا بدم آیا ندم ؟
♫•*¨*•
شادلی موزیک
به کسی میدم که تک باشه ملک باشه ملک باشه.
دختر من رفیق من هم نفس شفیق من
♫•*¨*•
نگین انگشتر من عقیق من عقیق من
♫•*¨*•
دختر من یار بابا شب شب تار بابا تو این گلستون جهان نو گل بی خار بابا
♫•*¨*•
یه دختر دارم شاه نداره صورتی داره ماه نداره
♫•*¨*•
از خوشکلی تا نداره به این و اونش نمیدم به همه نشونش نمیدم
♫•*¨*•
به خواستگارش نمیدم به هر دیارش نمیدم
♫•*¨*•
شادلی موزیک
به کسی میدم که تک باشه ملک باشه و ملک باشه
♫•*¨*•
به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه
♫•*¨*•
شاه شهر ما میاد با صد برو بیا میاد با گنج هدیه ها میاد
♫•*¨*•
آیا بدم آیا ندم ؟ به کسی میدم که کس باشه پیرهن تنش اطلس باشه