دانلود آهنگ شاد کردی با صدای جلال همتی

دانلود آهنگ شاد کردی با صدای جلال همتی

میرم کرمونشاه دیدن یارم
میرم کرمونشاه دیدن یارم
میرم رو موهاش که گل بزارم
میرم رو موهاش که گل بزارم
میرم کرمون شاه هرچی باداباد
میرم کرمون شاه هرچی باداباد
شادلی موزیک
او بشه شیرین من مثل فرهاد
او بشه شیرین من مثل فرهاد
کرده کردی دلمو برده
کرده کردی دلمو برده
همه عمرش غممو خورده
همه عمرش غممو خورده